Aker Arctic – suomalainen huippuosaaja Venäjän arktisessa laivanrakentamisessa
Arvioi uutiset:
ääntä:  
342
12.08.2021 в 08:15

Venäjän kaupallinen edustaja Anton Loginov piti neuvottelut suunnitteluyhtiö Aker Arcticin toimitusjohtaja Reko-Antti Suojasen kanssa.

Yritys on maailman johtava jääluokitettujen laivojen suunnittelutoimisto, joka on vuosikymmeniä tehnyt hyvää yhteistyötä venäläiskumppaneiden kanssa.

Reko-Antti Suojasen mukaan tähän mennessä noin 40 laivaa eli yli 50% Arktikassa käytössä olevista laivoista ovat Aker Arcticin suunnittelemia.

Neuvotteluissa kiinnitettiin huomiota yhteistyönäkymiin Venäjän uuden Arktisen alueen kehittämistsrategian 2035 näkökulmasta ja Koillisväylän infrastruktuurin osalta.

Aker Arcticin Venäjän maajohtaja Aleksei Dudal totesi, että Koillisväylän kehittäminen kiinnostaa myös Suezin kanavan ongelmien valossa. Parhaillaan julkistetaan jäänmuurtajien, konttilaivojen ja satamainfrastrktuurin rakennushankkeita, joissa yrityksen osaaminen ja kokemus olisivat tarpeen.

Tänä vuonna yhtiö esitti nykyaikaisen Arc7 jääluokan konttilaivan lastauskapasiteetiltaan alle 8 TEU. Sen pituus on 300 m, leveys – 46 m, syväys – 13 m, laivan murtaman jään paksuus - 2,3 m.

Sen lisäksi yhdessä Novatekin ja DSME:n kanssa kehitettiin toisen sukupolven arktisillä vesillä kulkeva kaasulaiva, joka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön Koilisväylällä. Laivan kulkunopeus jäissä on nostettu ja erikoisrungon ansiosta se kykenee toimimaan kapeissa kanavissa jäänmurtajien kanssa.

Tapaamisessa keskusteltiin maiden laivanrakennusklustereiden vuorovaikutuksesta ja Venäjän lainsäädännön vaatimasta laivan laitteiston,_ järjestelmien ja komponenttien kotimaisuusasteesta. Aleksei Dudalin mukaan laivan varustus riippuu enimmäkseen tilaajasta ja telakasta. Suunnittelutoimisto pyrkii ehdottamaan suunnitelman mukaisia parhaita vaihtoehtoja, myös venäläisvalmisteisia komponentteja. Jos nyt Venäjältä tilataankonepajatuotteitajaohjelmistoja.

Aker Arctic suunnittelee osallistumista 4.kansainväliseen konferenssiin ”Jäänmurtaja- ja huoltolaivaston kehittäminen” 20.09.2021 kansainvälisten NEVA 2021 messujen puitteissa Pietarissa.
26.toukokuuta yhtiö oli puhujana kansainvälisessä online – konferenssissa ”Venäjä – Suomi: laivanrakennusalan kansainvälisen yhteistyön näkymät”, jonka järjestäjänä oli mm. Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa.