Tiedote Venäjältä Suomeen suuntautuvien puun vientikuljetuksista Saimaan kanavalla
Arvioi uutiset:
ääntä:  
203
21.10.2021 в 15:08

Suomen lehdistössä ilmestyvien julkaisujen yhteydessä julkaisemme Venäjän Suomen-suurlähetyston tiedot seuraavista Venäjältä Suomeen suuntautuvia puun vientikuljetuksia Saimaan kanavalla koskevista asioista.

1. marraskuuta 2021 voimaan astuu 1. lokakuuta 2021 julkistettu Venäjän Federaation Hallituksen asetus nro 1599 (22.9.2021), jolla vähennetään niiden Venäjän valtionrajoilla olevien rajanylityspaikkojen määrää, joiden kautta saa viedä Venäjältä tiettyjä tavararyhmiä [1]. Kyseessä on pääasiassa jalostamaton puu. Venäjän ja Suomen välisellä rajalla keskeytetään mainittujen tavaroiden vientikuljetukset neljän (kymmenestä) tieliikenteen rajanylityspaikan kautta, yhden (neljästä) rautatierajanylityspaikan kautta sekä Brusnitshnojen vesiliikenteen rajanylityspaikan kautta Saimaan kanavalla. Vähennetään myös näiden tavaroiden vientiin tarkoitettujen merisatamien määrä (päätös koskee muun muassa Vysotskin ja Viipurin satamia).

Mainittuja rajanylityspaikkoja ei kuitenkaan suljeta. Niiden kautta jatketaan edelleen Venäjän lainsäädännön mukaisesti tavaroiden kauttakulkukuljetuksia sekä suomalaisten tavaroiden kuljetuksia muille Suomen alueille, niiden vienti EU- ja kolmansiin maihin sekä tuonti Venäjän Federaation alueelle.

Luulemme, etteivät yllä mainitut toimenpiteet aiheuta merkittäviä vaikeuksia Suomeen Venäjältä suuntautuville suomalaiselle paperiteollisuudelle tarkoitetuille raaka-aineiden kuljetuksille. Venäjän tullitilastojen mukaan Saimaan kanavan kuljetusten osuus Venäjän raakapuun viennistä Suomeen ei viime vuosina ole ylittänyt 10%.

On huomautettava, että kyseessä olevan Venäjän Federaation Hallituksen päätöksen luonnos julkaistiin helmikuussa 2021 virallisilla nettisivuilla regulation.gov.ru julkista käsittelyä varten. Useat huomautukset ja ehdotukset otettiin huomioon päätöksen seuraavissa valmisteluvaiheissa.

Haluaisimme myös kiinnittää Suomen metsäteollisuusyritysten huomiota siihen, että 1. tammikuuta 2022 alkaen Venäjän Federaation Hallituksen asetuksen nro 1225 (20.7.2021) mukaisesti muutetaan jalostamattomien tai karkeasti jalostettujen havupuun ja arvokkaan lehtipuun [2] vientiä Venäjältä koskevat säännöt. Niiden tavaroiden vienti toteutetaan ainoastaan Lytän rautatierajanylityspaikan kautta.

 

[1] 1. marraskuuta 2021 alkaen rajoitukset koskevat Venäjältä Euraasian talousunionin ulkomaankaupan tavaraluokituksen tavararyhmiä 4401, 4403, 4404, 4406. 1. tammikuuta 2021 alkaen tähän luetteloon lisätään Euraasian talousunionin ulkomaankaupan tavaraluokituksen tavararyhmä 4407.

[2] Euraasian talousunionin ulkomaankaupan tavaraluokituksen tavararyhmät 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 ja 4403 99 000 1.