Novgorodin alueen yrityksille avautuu uusia vientimahdollisuuksia Suomessa
Arvioi uutiset:
ääntä:  
169
20.09.2021 в 15:33

Novgorodin aluetta ja Suomea yhdistävät tiiviit taloudelliset suhteet. Suomi on alueen perinteisimpiä ja merkittävimpiä vientimarkkinoita: toimitusmäärissä alue kuuluu Venäjän TOP 15 viejien joukkoon. Vuoden 2021 tammi – heinäkuussa novgorodilaiset yritykset toimittivat suomalaisille liikekumppaneilleen tuotteita 62,9 miljoonan dollarin edestä, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 41,8%.

Alueen muu kuin raaka-aine- ja energiavienti Suomeen kasvaa vauhdilla, sen osuus toimituksista on 90%. Venäjän Tullilaitoksen mukaan vuoden 2021 seitsemässä kuukaudessa sellaisten tavaroiden viennin arvo oli 56,9 miljoonaa dollaria, mikä ylittää edellisvuoden tason 45,6%. Näitä tuotteita ovat typpi- ja sekalannoitteet, vaneri, selluhake, viilu, tulenkestävä keramiikka.

Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa, Novgorodin alueen hallitus ja vientitukikeskus järjestivät yrityksille on-line tilaisuuden ”Kaupallisen edustajan kyselytunti”, jonka tavoitteena oli edistää uusien tuotteiden saattamista markkinoille ja monipuolistaa vientiä Suomeen.

Parhaillaan talouden elpyessä koronakriisistä viennissä syntyy uusia mahdollisuuksia ja Suomessa kasvaa laadukkaiden tuotteiden kysyntä. Novgorodin alueella viennin kehittäminen kiinnostaa kuorma-autojen, metsäteollisuuden tuotteiden, rakennustuotteiden ja elintarvikkeiden valmistajia.

Tavatessaan viejäyrityksiä Anton Loginov korosti, että venäläisyritysten ja ulkomaankaupan edistamistahojen valmiudella, aktivisuudella ja tahtotilalla on tärkeä merkitys. Venäjän kaupallinen edustusto on valmis antamaan yrityksille tarvittavaa eksperttiapua.