Tapaaminen Suomen Metsäteollisuus Ry:n kanssa
Arvioi uutiset:
ääntä:  
297
30.08.2021 в 13:25

Venäjän kaupallinen edustaja Anton Loginov tapasi Suomen metsäteollisuus Ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatisen, johtaja - pääekonomisti Maarit Lindströmin ja Venäjä-asioiden päällikkö Juha Palokankaan.

Suomen metsäteollisuusklusteri muodostaa noin 4,5 % maan BKT:sta. Vuonna 2020 sektorinosuusteollisuustuotannostaoli 19,5%, viennistä – 18,1% (vuoden 2021 1.neljänneksellä - 18.7%)

Osapuolet korostivat maiden välisen rakentavan vuoropuhelun merkitystä liittyen metsäteollisuuteen, puutavaran toimitusten sujuvuuteen ja luotettavuuteen.

Suomen Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Venäjän osuus Suomen raakapuun tuonnista on perinteisesti ollut yli 70% (vuoden 2021 tammi – toukokuussa – 71%). Kuorellisen puutavaran tärkeimmät tavararyhmät ovat koivukuitu, havu- ja lehtihake. Vuoden 2021 kolmessa kuukaudessa Venäjän viennin arvo 44–49 tavararyhmissä kasvoi 20,9% до 157,5 miljoonaan dollariin pääosin puun ja puutuotteiden toimitusten ansiosta (+23,2% eli 27,8 miljoonaa dollaria). Sahateollisuuden ry:n mukaan vuotuinen sahatavaran tuonti Venäjältä on pysynyt 0,5 miljoonan kuutiometrin tasolla vuodesta 2019.

Timo Jaatinen totesi, että suomalaisyritykset sijoittivat liiketoimintaansa Venäjällä 1,5 mrd. euroa ja työllistävät paikallisesti yli 3000 henkilöä. Myös jäsenyritykset rakentavat vuosittain noin 100 km metsäteitä ja tarjoavat osaamistaan metsänkäytössä ja metsänhoidossa.

Osapuolet keskustelivat mahdollisuudesta kasvattaa suomalaisyritysten toimintaa ja lisätä tuotannon lokalisointia, sekä osallistumisesta venäläisiin hankkeisiin. Venäjän kaupallinen edustaja tiedotti OOO Taiga Boguchany – yhtiön biotuotetehtaan rakennushankkeesta Krasnojarskin alueella. Tuotannon kapasiteetti on yli 1 miljoonaa tonnia valkaistua havusulfaattisellua.

Meidän metsäteollisuuden yritykset ovat pitkään tehneet hyvää yhteistyötä, mutta raakapuun vienti ei ole enää ajankohtaista, on aika nostaa jalostusastetta ja valmistaa tuotteita lähempänä loppukayttäjää, mm. Aasianmarkkinoilla. Venäjällä on olemassa tarvittava infrastruktuuri, federaation ja alueiden tasolla on käytössä tukimahdollisuuksia, Anton Loginov totesi.

Suomen metsäteollisuuden invenstointien arvo vuosina 2015-2020  oli noin 3,5 miljardia euroa, joista vuonna 2020 – 769 miljoonaa euroa. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan vuonna 2021 alan yritykset suunnittelevat kiinteitä sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeja 1289 miljoonan euron edestä (kasvu 67,5% vuoteen 2020 verrattuna).

Tapaamisessa myös käsiteltiin metsäteollisuuden kasvavaa rollia ilmastonmuutoksen oloissa, biotalouden kehitystä, Euroopan ja Venäjän teollisuuspolitiikan painopisteiden muutoksia vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen merkeissä.

Osapuolet sopivat jatkavansa vuorovaikutusta liittyen Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission ja metsäteollisuuden työryhmän kokousten valmisteluun.