Venäjän ja Suomen välinen kauppa tammi-heinäkuussa 2021
Arvioi uutiset:
ääntä:  
153
17.09.2021 в 14:50

Venäjän tullilaitoksen mukaan tammi – heinäkuussa 2021 Venäjän ja Suomen välisen kauppavaihdon arvo kasvoi 18,5% 6,8 miljardiin dollariin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Venäläistuotteiden vienti Suomeen kasvoi 15,5% 4,8 miljardiin dollariin. Suomen tuonti Venäjälle lisääntyi 26,4% ja sen arvo oli 2 mrd. dollaria. Suomella on 14. sija Venäjän kauppakumppaneiden joukossa ja tavaraviennissä.

Venäjän muu kuin raaka-aine- ja energiavienti Suomeen kasvoi ennätysvauhdilla verrattuna Venäjän koko vientiin, sen arvo oli 2,1 miljardia dollaria eli 45,1% (662,7 mln. USD) enemmänkuinvuottaaiemmin. Näiden tuotteiden osuus Venäjän viennistä Suomeen on 44,4%, mm. nikkelirikasteet  (31,3%), asykliset alkoholit (7,9%), typpilannoitteet (6,5%), sykliset hiilivedyt (5,9%), sellu- ja polttohake (4,9%), sahatavara (4,4%). Vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvoi eniten nikkelirikasteiden (318,3 mln. USD eli 91,1%), asyklisten alkoholien (64,4 mln. USDeli61,7%) sahatavaran (36,2 mln. USDeli63,1%) vientiSuomeen.

Kuluvana vuonna uusia vientituotteita ovat muut typpi- ja fosforilannoitteet, sähkö- ja hybridimoottoriautot, vähäfosforinen takkirauta