Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер

fi
FI

Kaupallinen edustusto on Venäjän diplomaattikuntaan kuuluva valtionelin, joka edistää kahdenvälisen kaupallis-taloudellisen, investointi- ja alueyhteistyön kehittämistä.

Kaupallisten edustustojen yleisohjaus kuuluu Venäjän Federaation teollisuus- ja kauppaministeriölle.

Tietoa kaupallisesta edustustosta

Kaupallinen edustusto toimii Helsingissä.

Kaupallisen edustuston toiminnan tavoitteena on kehittää Venäjän ulkotaloussuhteita muiden maiden kanssa, edistää venäläisiä vientihankkeita, houkutella Venäjälle investointeja ja huipputeknologioita.

Kaupallisen edustuston tehtävät

 • Venäjän ulkokauppasuhteiden kehittäminen;
 • tavara- ja palveluviennin laajentaminen ja monipuolistaminen;
 • edelytysten luominen Venäjän Federaation korkeateknologisten vientitoimialojen kilpailuetujen hyödyntämiseksi asemamaassa;
 • pk-sektorin vientiyritysten osuuden kasvu;
 • Venäjän Federaation ja asemamaan välisen teollisen yhteistyön kehittäminen;
 • venäläisyritysten osallistuminen kansainvälisiin arvoketjuihin.

Kaupallisen edustuston palvelut Suomessa

 • Liikehankkeiden toteuttamiseen liittyvä yrittäjien neuvonta-, järjestely- ja tietotuki;
 • apu mahdollisten kumppaneiden etsinnässä ja heidän luotettavuuden tarkistuksessa;
 • juridinen neuvonta eräissä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvissä asioissa;
 • tuki messuosallistumisessa ja (tai) messuhankkeen toteuttamisessa;
 • neuvontatuki julkisiin tai yksityisiin hankintoihin osallistuville toimijoille;
 • analyyttisen aineiston valmistaminen koskien liiketoiminnan sääntöjä ja edellytyksiä Venäjällä;
 • apu kauppa- ja muiden liikeriitojen ratkaisemisessa ennen oikeudenkäyntiä.